Anbefaler sikring av friluftsområde ved Frolands Verk

ablikk.no

Froland kommune søker om statlig sikring av en tomt i tilknytning til Frolands Verk. Fylkesrådmannen i Aust-Agder fremmer at fylkesutvalget i møte 9. april anbefaler søknaden overfor Miljødirektoratet.

Les mer..
(kilde: ablikk.no)