Tag Archive: Statens vegvesen

Steinras ved Blakstad bru, på strekningen Steinsland – Arendal (Fv 42)

Statens vegvesenMidlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras. Omkjøring for sydgående trafikk via fv 161. For nordgående trafikk via fv 174 for personbiler og via fv 407 og fv 408 om Rykene for større kjøretøy. Gjelder fra: 16.09.2013 04:07

Les mer..
(kilde: Statens vegvesen)