Tag Archive: Froland kommune

Ny rundkjøring ved Froland skole

Fra mandag 14.oktober er rundkjøring ved Froland skole klar. Alle kjørende til og fra området skal bruke rundkjøringen.

Les mer..
(kilde: Froland Kommune)

Trygg ferdsel i Osedalen

Formannskapet i Froland vedtok i møte den 24.09.2013 å legge planen for fortau gjennom Frolandssenteret ut til offentlig ettersyn.

Les mer..
(kilde: Froland Kommune)