Status på Blakstadheia fengsel

Kriminalomsorgsdirektoratet var innkalt til møte med Froland kommune og grunneierne, for å gi svar på status på Blakstadheia fengsel.

Les mer..
(kilde: Frolendingen)