Spyling av vannledningsnettet

Det vil bli foregå spyling av ledningsnettet tilknyttet Blakstad vannverk

Les mer..
(kilde: Froland Kommune)

Legg igjen en kommentar